Tärkeää tietoa

Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Thaimaa Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta poistumispäivästä lukien
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva(t)

  Sinun on toimitettava yksi värillinen passikuva, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Oltava enintään kolme kuukautta vanha ja tulostettu korkeatasoiselle valokuvapaperille
  • Otettu valkoista taustaa vasten
  • Oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm
  • Pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme
  • Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa
  • Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä

 3. Takuukirje

  Sinun on toimitettava takuukirje hakijan suomalaiselta työnantajalta. Kaikki kirjeet on tulostettava yrityksen kirjepaperille, josta käy ilmi suomalainen postiosoite. Käytä esimerkkinä seuraavan sivun takuukirjettä https://cibtvisas.fi/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf oman kirjeesi täyttämiseen.

  Huomioi, että useimmat konsulaatit vaativat takuukirjeen päiväystä kuukauden sisällä hakemuksen lähettämisestä.

 4. Kutsukirje

  Hakijoilla on oltava alkuperäinen kutsukirje paikalliselta yritykseltä ja kutsujan passin tietosivusta kopio

 5. Yrityksen rekisteröintitiedot

  Tämä täytyy osoittaa yrityksen kaupparekisteriotteella. Suomen yritykseltä vaaditaan VAT-tunnus ja Thaimaan yritykseltä vaaditaan paikallinen toimilupatodistus (Business license). Näiden asiakirjojen tulee:

  • Olla johtoryhmän edustajan tai auktrorisoidun toimitusjohtajan allekirjoittama
  • Sisältää yrityksen leiman

 6. Todisteet matkan järjestelyistä

  Lentovahvistus on pakollinen; tulee olla esittää tiedot jatko-/paluulennosta

 7. Sairausvakuutus

  Hakijoiden on toimitettava todistus sairausvakuutuksesta, josta ilmenee vähintään 100 000 USD:n sairausvakuutus ja COVID-19:n vakuutusturva. Tämä tulee esittää myös maahan saavuttaessa.

 8. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 9. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake. Lomakkeen on:

  • Oltava täytetty isoilla kirjaimilla
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta

 10. CIBTvisas Tilauslomake

  Kopio verkkosivuillamme tehdystä viisumitilauksesta, joka on lähetetty sinulle sähköpostiin.

   Mikäli tilausta ei ole tehty verkkosivuilla, infopaketissamme on viisumitilauslomake, joka tulee täyttää ja toimittaa.

  Huomioithan, että kaikki maksut veloitetaan vasta kun viisumiprosessi on valmis.

 11. Aikaisempi vierailu Keltakuumeen riskialueilla

  Viisumin hakijat, jotka ovat vierailleet keltakuumeen riskialueilla ( osassa Keski- ja Etelä-Amerikkaa ja Afrikkaa) viimeisen kolmen kuukauden aikana, tulee liittää kopio voimassa olevasta keltakuumerokotustodistuksesta. Myös maahan saavuttaessa vaaditaan keltakuumerokotustodistus.

 12. Selvitys terveydentilasta

  Matkustajien on esitettävä terveystodistus maahan saavuttaessa. Todistus tulee olla myönnetty 72 tunnin sisällä matkapäivästä ja sen tulee todistaa, että matkustajalla ei ole COVID-19 tartuntaa.

Tärkeää tietoa

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Thaimaa Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Viisumia ei välttämättä vaadita

  Viisumia ei tarvita enintään 30 päivän oleskeluun. Matkustajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Saapuminen ainoastaan lentoteitse
  • Hakijalla on oltava passi , joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen, ja jossa on yksi tyhjä sivu viisumia varten
  • Matkustajalla tulee olla todistus riittävästä varallisuudesta
  • Matkustajalla tulee olla todistus jatko- tai paluulennoista
  • Matkustajalla tulee olla asiakirjat, jotka todistavat matkan tarkoituksen
  • Hänellä on oltava kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat seuraavaan kohteeseen
  • Hänen on vahvistettava lentoyhtiön kanssa, että koneeseen saa nousta ilman viisumia, sillä kyseinen käytäntö saattaa vaihdella
  Matkoille, joiden kesto on enemmän kuin 30 päivää, vaaditaan viisumi. Viisumivaatimukset ovat CIBTvisas-infopaketista

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta poistumispäivästä lukien
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 3. Valokuva(t)

  Sinun on toimitettava yksi värillinen passikuva, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Oltava enintään kolme kuukautta vanha ja tulostettu korkeatasoiselle valokuvapaperille
  • Otettu valkoista taustaa vasten
  • Oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm
  • Pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme
  • Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa
  • Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi eikä niissä saa olla merkkejä teipistä tai niiteistä

 4. Todisteet matkan järjestelyistä

  Lentovahvistus on pakollinen; tulee olla esittää tiedot jatko-/paluulennosta

 5. Todiste taloudellisesta vakaudesta

  Kopio viisuminhakijan tiliotteesta viimeiseltä kolmelta kuukaudelta, jonka tulee sisältää:

  • Oltava englannin- tai suomenkielinen
  • Loppusaldo vähintään 600 € / kuukausi
  • Tilinomistajan koko nimi

 6. Sairausvakuutus

  Hakijoiden on toimitettava todistus sairausvakuutuksesta, josta ilmenee vähintään 100 000 USD:n sairausvakuutus ja COVID-19:n vakuutusturva. Tämä tulee esittää myös maahan saavuttaessa.

 7. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 8. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumihakemuslomake. Lomakkeen on:

  • Oltava täytetty isoilla kirjaimilla
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta

 9. CIBTvisas Tilauslomake

  Kopio verkkosivuillamme tehdystä viisumitilauksesta, joka on lähetetty sinulle sähköpostiin.

   Mikäli tilausta ei ole tehty verkkosivuilla, infopaketissamme on viisumitilauslomake, joka tulee täyttää ja toimittaa.

  Huomioithan, että kaikki maksut veloitetaan vasta kun viisumiprosessi on valmis.

 10. Aikaisempi vierailu Keltakuumeen riskialueilla

  Viisumin hakijat, jotka ovat vierailleet keltakuumeen riskialueilla ( osassa Keski- ja Etelä-Amerikkaa ja Afrikkaa) viimeisen kolmen kuukauden aikana, tulee liittää kopio voimassa olevasta keltakuumerokotustodistuksesta. Myös maahan saavuttaessa vaaditaan keltakuumerokotustodistus.

 11. Selvitys terveydentilasta

  Matkustajien on esitettävä terveystodistus maahan saavuttaessa. Todistus tulee olla myönnetty 72 tunnin sisällä matkapäivästä ja sen tulee todistaa, että matkustajalla ei ole COVID-19 tartuntaa.

Viisumin tarkistus

Suomen passin haltijat: Katso, vaaditaanko kohteeseen viisumi.

Katso kaikki maat

Guided-Entry Service

Kansainväliseen matkustamiseen tarvitaan paikkansapitävää tietoa, etukäteen valmistautumista sekä asiantuntevaa ammattitaitoa. Guided Entry on välttämätön palvelu, jonka tarvitset tämän haastavan aikakauden läpi navigointiin. Se tarjoaa henkilökohtaista konsultointia, matkasuunnitelman arvioinnin, räätälöityjä päivityksiä ja paljon muuta. Koe Guided Entryn -palvelun varmuus.

Lue lisää

Valitse CIBTvisas

Nopea.  CIBTvisas on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  CIBTvisas on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. CIBTvisas noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.