Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä

  Jos haet monikertaviisumia, sinun ei tarvitse lähettää fyysistä passiasi CIBTvisas:lle.

 2. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täydentäkää Kiinan viisumihakemuksenne kirjautumalla sisään linkistä https://cibtvisas.fi/formfill-order/china-form, kun olette tehneet viisumitilauksen. Tämä varmistaa, että asiakirjat on valmisteltu asianmukaisesti ja toimitettu konsulaatin ohjeiden mukaisesti.

 3. Kutsukirje

  Kutsukirje kutsuvalta organisaatiolta Kiinasta. Kutsukirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Kutsu tulee olla osoitettuna Kiinan suurlähetystölle. Käytä englanniksi muotoa "Embassy of China in Helsinki, Finland"
  • Kirjoitettu yrityksen logopaperille
  • Kutsuvan organisaation faksi- ja puhelinnumero
  • Hakijan kaikki nimet, kuten ne ovat merkittynä passissa, sisältäen toiset nimet
  • Hakijan passinumero, syntymäaika ja sukupuoli, kuten ne ovat merkittyinä passissa
  • Maahan saapumis- ja poistumispäivä
  • Huomioi, että oleskelun kesto ei saa ylittää 30 päivää
  • Oleskelunkesto ja viisumin kertaisuus
  • Kohdekaupunki ja matkan tarkoitus
  • Kutsuvan organisaation työntekijän allekirjoitus ja yrityksen leima. Leiman tulee olla punainen ja pyöreä. Muunlaisia leimoja ei hyväksytä.


  CIBTvisas suosittelee ehdottomasti matkustajia kantamaan kutsukirjettä mukana yhdessä passin ja viisumin kanssa. Kiinan rajaviranomaiset voivat pyytää kutsukirjeen esitettäväksi maahan saapuessa.

 4. Passinkopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 5. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 6. Kahden maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Kaksikertaviisumin hakijoiden on toimitettava kopiot vähintään kahdesta aiemmin myönnetystä liikematkaviisumista. Kopioissa tulee näkyä myös leimat käytetyistä viisumeista.

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Kaikkien 14-70 -vuotiaiden monikertaviisumin hakijoiden on käytävä Kiinan viisumikeskuksessa antamassa biometriset sormenjälkitunnisteet. Sormenjälkitunnisteet ovat voimassa viisi vuotta tai kunnes passi umpeutuu. Sormenjälkitunnisteet annetaan ajanvarauksella. CIBTvisas tekee tämän puolestasi ja on hakijaan suoraan yhteydessä ajanvarausta koskien. Kiinan viisumikeskus aloittaa hakemuksen käsittelyn vasta, kun sormenjälkitunnisteet ovat annettu.


  Hakijat, jotka ovat antaneet biometriset sormenjälkitunnisteensa viimeisen viiden vuoden aikana ja hakevat uutta viisumia samaan passiin, vapautetaan tästä vaatimuksesta. Jos sormenjäljet ovat annettu viimeisen viiden vuoden aikana, mutta passi on uusittu tämän jälkeen, sormenjäljet tulee käydä antamassa uudelleen


  Monikertaviisumin hakijoiden on toimitettava kopiot vähintään kolmesta aiemmin myönnetystä liikematkaviisumista. Kopioissa tulee näkyä myös leimat käytetyistä viisumeista.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä

 2. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täydentäkää Kiinan viisumihakemuksenne kirjautumalla sisään linkistä https://cibtvisas.fi/formfill-order/china-form, kun olette tehneet viisumitilauksen. Tämä varmistaa, että asiakirjat on valmisteltu asianmukaisesti ja toimitettu konsulaatin ohjeiden mukaisesti.

 3. Passinkopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 4. Todisteet matkan järjestelyistä

  Matkan järjestelyjä koskevat tiedot. Nämä on toimitettava seuraavassa muodossa:

  • Kopio lennon vahvistuksesta, joka osoittaa jatko-/paluulennon
  • Kopio hotellin vahvistuksesta

 5. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 6. Asuu perheen luona

  Matkustajat, joiden majoitus on ystävien tai sukulaisten luona, tulee saada kutsu majoittavalta henkilöltä. Kutsussa tulee olla:  

  • Viisumin hakijan koko nimi *Selvitys sukulaisuus- tai ystävyyssuhteesta 
  • Kutsujan koko nimi, osoite ja puhelinnumero 
  • Tieto oleskelun kestosta ja tarvitusta viisumin pituudesta  
  • Matkan alkamis- ja päättymispäivät  
  • Kutsujan allekirjoitus        


  Kutsukirjeen liitteenä tulee olla: 

  • Kopio kutsujan oleskeluluvasta 
  • Kutsujan passin tietosivusta kopio  
  • Todiste kutsujan osoitteen paikkansapitävyydestä    
  • Kutsujan työsuhteesta todiste, missä maininta henkilön tittelistä  *Mikäli kysessä sukulaisuussuhde, vaaditaan siitä maistraatin todistus

 7. Alle 18-vuotiaat lapset

  Alle 18 vuotiaan henkilön on toimitettava alkuperäinen suostumuskirje molemmilta vanhemmilta.

  • Oltava molemmilta vanhemmilta ja kummankin vanhemman allekirjoituksella.
  • Osoitettava Kiinan lähetystölle
  • Oltava lapsen koko nimi ja passinnumero
  • Oltava englanninkielinen

 8. Kopio aikaisemmasta käytetystä viisumista

  Viisumin hakijat joille on aikaisemmin myönnetty yksi tai useampi Kiinan viisumi, tulee liittää kopio käytetystä Kiinan viisumista.

 9. Kahden maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Henkilöt, jotka anovat kahden maahantulon viisumia tulee liittää hotelli- ja lentovarausvahvistukset molemmista maahantuloista

Premium Palvelu

Anna asiantuntijatiimimme hoitaa viisumihakemuksesi alusta loppuun. Henkilökohtaisen konsultoinnin, ajantasaisten muistutuksien ja vaiheittaisen ohjeistuksen ansiosta voit olla rauhassa tietäen, että asiantuntijamme auttavat sinua saamaan viisumisi ilman ylimääräisiä viiveitä.

Lue lisää

Valokuvien muokkaus-ja tulostuspalvelu

CIBTvisas valokuvapalvelu. Lataa kuva palveluun ja asiantuntijamme varmistavat, että se täyttää lähetystön vaatimukset.

Lue lisää

Valitse CIBTvisas

Nopea.  CIBTvisas on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  CIBTvisas on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. CIBTvisas noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.