Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Sormenjälkitunnisteiden rekisteröinti

  Kaikilta hakijoilta (14 - 70 v.), jotka anovat Kiinan viisumia ensimmäistä kertaa, vaaditaan ajanvaraus sormenjälkitunnisteiden jättämistä varten Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa Helsingissä. CIBTvisas varaa tämän ajan puolestasi.


  Lue vaatimuket alta. Täytä ja kerää tarvittavat asiakirjat kokoon ja toimita ne toimistollemme käsiteltäväksi. Kun olemme vastaanottaneet asiakirjat ja täyttäneet viisumihakemuksen puolestasi, varaamme hakijalle ajan sormenjälkitunnisteiden jättämistä varten. Toimitamme hakemuksen liitteineen valmiiksi Kiinan Viisumipalvelukeskukseen ennen kuin saavut henkilökohtaisesti paikan päälle jättämään sormenjälkitunnisteet.

  Viisumin hakija, joka on jo aikaisemmin käynyt antamassa sormenjäljet Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa, on vapautettu sormenjälkitunnisteiden antamisesta viideksi vuodeksi TAI kunnes passin voimassaolo umpenee. Hakijan on toimitettava voimassa oleva passi, jossa näkyy aikaisempi Kiinan viisumi, josta on jo aikaisemmin annettu sormenjäljet. Jos aikaisempi viisumi on myönnetty vanhentuneeseen passiin, sinun on annettava sormenjäljet uudelleen.

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä
  Huomioittehan, että hakijoiden jotka eivät ole antaneet sormenjälkitunnisteita ei tarvitse toimittaa passia yritykseen CIBTvisas. Passi tulee ehdottomasti ottaa mukaan varatulle ajalle sormenjälkitunnisteiden antamiseksi

 3. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täydentäkää Kiinan viisumihakemuksenne kirjautumalla sisään linkistä https://cibtvisas.fi/formfill-order/china-form, kun olette tehneet viisumitilauksen. Tämä varmistaa, että asiakirjat on valmisteltu asianmukaisesti ja toimitettu konsulaatin ohjeiden mukaisesti.

  Mikäli haluatte täyttää hakemuksen käsin, voitte ladata anomuskaavakkeen tästä. CIBTvisas suosittelee käyttämään helppokäyttöistä online lähetysprosessia joka varmistaa nopeimman käsittelyn ja minimoi hakemuksen eväämisen riskin. Manuaalisen hakemuksen lähettäminen voi johtaa viisumianomuksenne käsittelyn viivästymiseen.

 4. Kutsukirje

  Kutsukirje kutsuvalta organisaatiolta Kiinasta. Kutsukirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Kirjoitettu yrityksen logopaperille
  • Kutsuvan organisaation faksi- ja puhelinnumero
  • Viisumin hakijan koko nimi, passinumero, syntymäaika ja sukupuoli juuri kuten passissa
  • Maahan saapumis- ja poistumispäivä
  • Oleskelunkesto ja viisumin kertaisuus
  • Kohdekaupunki ja matkan tarkoitus
  • Kutsuvan organisaation työntekijän allekirjoitus ja yrityksen leima

   

  CIBTvisas suosittelee ehdottomasti matkustajia kantamaan kutsukirjettä mukana yhdessä passin ja viisumin kanssa. Kiinan rajaviranomaiset voivat pyytää kutsukirjeen esitettäväksi maahan saapuessa.

 5. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 6. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Monikertaviisumia anottaessa hakijan on osoitettava useita käytettyjä Kiinan viisumeita konsulaatille, sekä kutsukirje kopiona tai alkuperäisenä kutsuvalta yritykseltä Kiinasta. Kutsussa tulee olla:

  • Tieto siitä, että kyseessä on auktorisoitu kutsuja  
  • Kutsuvan tahon leima ja allekirjoitus   
  • Vastaanottajana Kiinan Suurlähetystö Helsingissä  
  • Kutsuttavan henkilön syntymäaika  
  • Tieto viisumin voimassaolosta ja maahantulojen määrästä   
  • Tieto siitä, että kutsu on kirjoitettu viimeisen kuuden kuukauden aikana     

 8. Kopio aikaisemmasta käytetystä viisumista

  Viisumin hakijat joille on aikaisemmin myönnetty yksi tai useampi Kiinan viisumi, tulee liittää kopio käytetystä Kiinan viisumista.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Kiina Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Sormenjälkitunnisteiden rekisteröinti

  Kaikilta hakijoilta (14 - 70 v.), jotka anovat Kiinan viisumia ensimmäistä kertaa, vaaditaan ajanvaraus sormenjälkitunnisteiden jättämistä varten Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa Helsingissä. CIBTvisas varaa tämän ajan puolestasi.


  Lue vaatimuket alta. Täytä ja kerää tarvittavat asiakirjat kokoon ja toimita ne toimistollemme käsiteltäväksi. Kun olemme vastaanottaneet asiakirjat ja täyttäneet viisumihakemuksen puolestasi, varaamme hakijalle ajan sormenjälkitunnisteiden jättämistä varten. Toimitamme hakemuksen liitteineen valmiiksi Kiinan Viisumipalvelukeskukseen ennen kuin saavut henkilökohtaisesti paikan päälle jättämään sormenjälkitunnisteet.

  Viisumin hakija, joka on jo aikaisemmin käynyt antamassa sormenjäljet Kiinan Viisumipalvelukeskuksessa, on vapautettu sormenjälkitunnisteiden antamisesta viideksi vuodeksi TAI kunnes passin voimassaolo umpenee. Hakijan on toimitettava voimassa oleva passi, jossa näkyy aikaisempi Kiinan viisumi, josta on jo aikaisemmin annettu sormenjäljet. Jos aikaisempi viisumi on myönnetty vanhentuneeseen passiin, sinun on annettava sormenjäljet uudelleen.

 2. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta hakuhetkellä
  Huomioittehan, että hakijoiden jotka eivät ole antaneet sormenjälkitunnisteita ei tarvitse toimittaa passia yritykseen CIBTvisas. Passi tulee ehdottomasti ottaa mukaan varatulle ajalle sormenjälkitunnisteiden antamiseksi

 3. Viisumianomus ja passivalokuva

  Täydentäkää Kiinan viisumihakemuksenne kirjautumalla sisään linkistä https://cibtvisas.fi/formfill-order/china-form, kun olette tehneet viisumitilauksen. Tämä varmistaa, että asiakirjat on valmisteltu asianmukaisesti ja toimitettu konsulaatin ohjeiden mukaisesti.

  Mikäli haluatte täyttää hakemuksen käsin, voitte ladata anomuskaavakkeen tästä. CIBTvisas suosittelee käyttämään helppokäyttöistä online lähetysprosessia joka varmistaa nopeimman käsittelyn ja minimoi hakemuksen eväämisen riskin. Manuaalisen hakemuksen lähettäminen voi johtaa viisumianomuksenne käsittelyn viivästymiseen.

 4. Passin kopio

  Selkeä värikopio hakijan passin henkilötietosivu(i)sta

 5. Todisteet matkan järjestelyistä

  Matkan järjestelyjä koskevat tiedot. Nämä on toimitettava seuraavassa muodossa:

  • Kopio lennon vahvistuksesta, joka osoittaa jatko-/paluulennon
  • Kopio hotellin vahvistuksesta

 6. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Asuu perheen luona

  Matkustajat, joiden majoitus on ystävien tai sukulaisten luona, tulee saada kutsu majoittavalta henkilöltä. Kutsussa tulee olla:  

  • Viisumin hakijan koko nimi *Selvitys sukulaisuus- tai ystävyyssuhteesta 
  • Kutsujan koko nimi, osoite ja puhelinnumero 
  • Tieto oleskelun kestosta ja tarvitusta viisumin pituudesta  
  • Matkan alkamis- ja päättymispäivät  
  • Kutsujan allekirjoitus        


  Kutsukirjeen liitteenä tulee olla: 

  • Kopio kutsujan oleskeluluvasta 
  • Kutsujan passin tietosivusta kopio  
  • Todiste kutsujan osoitteen paikkansapitävyydestä    
  • Kutsujan työsuhteesta todiste, missä maininta henkilön tittelistä  *Mikäli kysessä sukulaisuussuhde, vaaditaan siitä maistraatin todistus

 8. Alle 18-vuotiaat lapset

  Alle 18 vuotiaan henkilön on toimitettava alkuperäinen suostumuskirje molemmilta vanhemmilta.

  • Oltava molemmilta vanhemmilta ja kummankin vanhemman allekirjoituksella.
  • Osoitettava Kiinan lähetystölle
  • Oltava lapsen koko nimi ja passinnumero
  • Oltava englanninkielinen

 9. Kopio aikaisemmasta käytetystä viisumista

  Viisumin hakijat joille on aikaisemmin myönnetty yksi tai useampi Kiinan viisumi, tulee liittää kopio käytetystä Kiinan viisumista.

 10. Kahden maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Henkilöt, jotka anovat kahden maahantulon viisumia tulee liittää hotelli- ja lentovarausvahvistukset molemmista maahantuloista

Guided-Entry Service

Kansainväliseen matkustamiseen tarvitaan paikkansapitävää tietoa, etukäteen valmistautumista sekä asiantuntevaa ammattitaitoa. Guided Entry on välttämätön palvelu, jonka tarvitset tämän haastavan aikakauden läpi navigointiin. Se tarjoaa henkilökohtaista konsultointia, matkasuunnitelman arvioinnin, räätälöityjä päivityksiä ja paljon muuta. Koe Guided Entryn -palvelun varmuus.

Lue lisää

Valokuvien muokkaus-ja tulostuspalvelu

CIBTvisas valokuvapalvelu. Lataa kuva palveluun ja asiantuntijamme varmistavat, että se täyttää lähetystön vaatimukset.

Lue lisää

Valitse CIBTvisas

Nopea.  CIBTvisas on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  CIBTvisas on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. CIBTvisas noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.