Esimerkki liikematkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomalainen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva(t)

  Sinun on toimitettava yksi värillinen passikuva, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja tulostettu korkeatasoiselle valokuvapaperille
  • Otettu valkoista taustaa vasten
  • Oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm
  • Pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme ja korvat näkyvillä
  • Ei taustavaloa tai varjoja kasvoilla
  • Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa
  • Et saa käyttää koruja. Mukaan lukien korva- tai kaulakoruja niiden koosta riippumatta
  • Et saa käyttää mitään vaatekappaletta, joka on samanlainen valokuvan taustan kanssa
  • Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi eikä niissä saa olla merkkejä  teipistä tai niiteistä

 3. Kutsukirje

  Kutsu on pakollinen ja se voidaan toimittaa jommassakummassa seuraavista muodoista:

  Alkuperäinen ulkoasiainministeriön hyväksymä kutsu/telex Tämän tulee:

  • Eriteltävä matkan tarkoitus
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Oltava varustettu ulkomaalaisia Venäjälle kutsumaan valtuutetun virkailijan allekirjoituksella ja nimellä

   

  Kutsukirje, kopiona tai alkuperäisenä Venäjällä sijaitsevalta vierailun kohteena olevalta yritykseltä. Kirjeen on:

  • Oltava kirjoitettu englanniksi tai venäjäksi yrityksen viralliselle kirjepaperille
  • Sisällettävä hakijan vaatimat tarkat maahantulo- ja maasta poistumispäiväykset, jotka vastaavat viisumin hakulomakkeessa ilmoitettuja päiviä
  • Ilmaistava asiakirjan rekisteröintinumero ja rekisteröintipäivä
  • Sisällettävä hakijan passin täydet tiedot
  • Oltava osoitettuna Venäjän Helsingissä sijaitsevalle konsulaatille
  • Yritys ottaa täyden vastuun viisuminhakijan kuluista matkan aikana
  • Ilmaistava matkan tarkoitus
  • Oltava allekirjoitettu ja varustettu leimalla
  CIBTvisas voi hankkia liikematkakutsun Venäjälle puolestasi. Täytä ja palauta vain Venäjän liikematkakutsun tilauslomake, joka löytyy CIBTvisas -yrityksen infopaketista

  Mikäli haluatte ostaa kutsukirjeen CIBTvisas:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@CIBTvisas.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuslomake. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "Russian Visa Application Centre (Helsinki)" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Merkittävä samat maahansaapumisen ja maastapoistumisen päivämäärät kuin muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli tilasit kutsukirjeen yritykseltä CIBTvisas, lisää seuraavat tiedot viralliselle hakemuslomakkeelle:

  • Kirjoita "ZAO GLOBALINTEX" kohtaan organisaatio
  • Kirjoita "Moscow" kohtaan osoite

 6. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Usean maahantulon sallivan viisumin hakijat

  Monikertaviisumia yhdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio käytetystä Venäjän viisumista sekä käyntileimoista viimeisen 12 kuukauden ajalta.

  Monikertaviisumia kahdeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kahden vuoden ajalla.

  Monikertaviisumia kolmeksi vuodeksi anottaessa hakijan tulee liittää mukaan kopio kahdesta käytetystä monikertaviisumista - yksi käytetty vuoden monikertaviisumi sekä yksi käytetty kahden vuoden monikertaviisumi. Viisumeiden tulee olla anottu peräkkäin viimeisen kolmen vuoden ajalla.

 8. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 9. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan


  CIBTvisas voi tehdä kirjeen puolestasi. Käytä yrityksen {B:CompanyName} pikapyyntökirjepalvelua varmistaaksesi, että pikapyyntökirje vastaa kaikkia konsulaatin vaatimuksia. Ostaaksesi tämän palvelun ja varmistaaksesi matkustuspäiväsi, valitse yrityksen CIBTvisas pikapyyntökirjetuote, kun täytät verkossa viisumitilausta.

  Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä CIBTvisas voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

Esimerkki lomamatkavaatimuksista seuraavassa tapauksessa: Venäjä Viisumi Suomen kansalaisille

 1. Passi

  Hakijan tämänhetkinen passi. Passin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Siinä on oltava vähintään kaksi tyhjää sivua viisumia varten
  • Sen on oltava voimassa kuusi kuukautta viisumin päättymisen jälkeen
  • Se ei saa olla millään tapaa vahingoittunut

 2. Valokuva(t)

  Sinun on toimitettava yksi värillinen passikuva, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Oltava enintään kuusi kuukautta vanha ja tulostettu korkeatasoiselle valokuvapaperille
  • Otettu valkoista taustaa vasten
  • Oltava kooltaan 35 mm kertaa 45 mm
  • Pääsi tulee näkyä kokonaan suoraan edestä siten, että kasvot ovat keskellä ja niillä on neutraali (hymytön) ilme ja korvat näkyvillä
  • Ei taustavaloa tai varjoja kasvoilla
  • Et saa käyttää silmälaseja tai päähineitä paitsi uskonnollisessa tarkoituksessa
  • Et saa käyttää koruja. Mukaan lukien korva- tai kaulakoruja niiden koosta riippumatta
  • Et saa käyttää mitään vaatekappaletta, joka on samanlainen valokuvan taustan kanssa
  • Valokuviasi ei saa nitoa kiinni hakemukseesi eikä niissä saa olla merkkejä  teipistä tai niiteistä

 3. Kutsukirje

  Kyseinen kirje on joko hotellin tai matkatoimiston myöntämä kutsukirje. CIBTvisas voi hankkia "turistikutsun"/viisumipuollon puolestasi. Täytä ja palauta vain Lomake Venäjän kutsua varten, joka löytyy CIBTvisas -yrityksen infopaketista

  Mikäli haluatte ostaa turistipuollon CIBTvisas:ltä, ystävällisesti ottakaa yhteyttä Visumservicen asiakaspalveluun sähköpostilla info@CIBTvisas.fi tai soittamalla puhelinnumeroon +358 9 3489 621. Annamme teille kutsuvan organisaation tiedot, mitkä syötetään Venäjän Federaation hakemuslomakkeelle. Nämä tiedot ovat pakollisia.

 4. Vakuutustodistus

  Sairausvakuutuksen kattavuutta osoittava todistus. Kopiot hyväksytään. Todistuksessa on:

  • Oltava vakuutusyhtiön nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Ilmaistava hakijan koko nimi ja syntymäaika
  • Ilmaistava vakuutuksen voimassaoloajan alkamis- ja loppumispäivät 
  • Todettava vakuutuksen olevan voimassa Venäjällä
  • Ilmaistava vakuutuksen kattamat lääketieteelliset palvelut sisältäen ambulanssikuljetuksen, muun kuljetuksen ja kotiutuksen

 5. Viisumihakemuslomake

  Yksi kokonaan täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuslomake. Lomakkeen on: 

  • Oltava täytetty verkossa osoitteessa: https://visa.kdmid.ru/
  • Oltava merkitty sanoilla "Russian Visa Application Centre (Helsinki)" kohdassa "Hakemuksen jättöpaikka"
  • Oltava tulostettu ja allekirjoitettu hakijan toimesta
  • Merkittävä samat maahansaapumisen ja maastapoistumisen päivämäärät kuin muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa
  • Oltava enintään 30 päivää vanha (laskien lomakkeen viimeistelyhetkestä)
  • Oltava tehty ilman käsin kirjoitettuja muutoksia tai muokkauksia

  Mikäli tilasit turistipuollon yritykseltä CIBTvisas, lisää seuraavat tiedot viralliselle hakemuslomakkeelle:

  • Kirjoita "OOO Atlanta" kohtaan organisaatio
  • Kirjoita "Moscow" kohtaan osoite
  • Kirjoita "017328" kohtaan referenssinumero
  • Kirjoita "017328" kohtaan konfirmaationumero

 6. CIBTvisas Tilauslomake

  Liitä oheen tässä paketissa oleva CIBTvisas-tilauslomake.

  Huomaa, että kaikki maksut suoritetaan vasta, kun viisumin haku on valmis

 7. Voimassaolevan viisumin haltijat

  Matkustajalla voi olla vain yksi voimassaoleva Venäjän viisumi. Mikäli uuden viisumin hakijalla on toisessa passissaan voimassaoleva viisumi, tulee se antaa konsulaatille mitätöitäväksi uutta viisumia haettaessa.

 8. Pikaviisumi

  Pikaviisumin voi anoa ainoastaan kiireellisissa tapauksissa. Matkustajan on toimitettava erillinen kiirehtimiskirje. Kirjeen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Osoitettava Venäjän konsulaatille Helsingissä
  • Ilmoitettava hakijan täydelliset passitiedot
  • Ilmoitettava maahan saapumis
  • Ja poistumispäivät kuten viisumianomuksessa
  • Viisumia tulee pyytää valmiiksi juuri sinä päivänä kun Venäjän lähetystö myöntää viisumin
  • Tarkentaa syy miksi pikaviisumia anotaan

  Hakemuslomakkeen "Purpose of Visit" –kenttään tulee valita vaihtoehto "Aim-Tourism". Hakemuslomakkeen tulee olla täydellisesti täytetty ja alkuperäisellä allekirjoituksella.

  Pikakäsittelynä anottu turistiviisumi voidaan myöntää enintään 14 päiväksi. Venäjän lähetystö myöntää pikaviisumin tapauskohtaisesti, eikä CIBTvisas voi vaikuttaa käsittelyaikaan. Käsittely alkaa kun täydellinen anomus on toimitettu Venäjän konsulaattiin.

 9. Viisumiehdot

  Matkustajan tulee yöpyä hotellissa matkan aikana.

Viisumi Venäjälle

Etkö tiedä, miltä Venäjän viisumi näyttää? Voit katsoa esimerkin Venäjän viisumista ja nähdä, miltä se näyttää.

Lue lisää

Premium Priority

On aina parempi olla vaarantamatta matkasuunnitelmiaan. Premium Priority-palvelun asiantuntija hoitaa koko viisumiprosessisi alusta loppuun ja varmistaa sen, että viisumisi saadaan haettua niin nopeasti kuin mahdollista. Koe itse Premium Priorityn varmuus ja mukavuus.

Lue lisää

Valitse CIBTvisas

Nopea.  CIBTvisas on nopein tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.

Helppo.  CIBTvisas on helpoin tapa matkalle tarvittavan viisumin hankkimiseen.  Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse.

Turvallinen. CIBTvisas noudattaa alan korkeimpia tietoturvan vaatimustasoja.